Bezbednost

Podaci kompanije se moraju održavati u takvom stanju u kojem mu ne mogu pristupiti neovlašćeni korisnici, gde ne mogu biti ugroženi, a mogu biti na raspolaganju u svakom trenutku. Identifikovanje ključnih slabosti sistema može biti izazov, ali je takođe i stalna borba sa različitim oblicima malverzacije, koji teže da učine Vaš sistem nestabilnim. Možemo Vam pomoći u procesu izgradnje jake infrastrukture koja će se oslanjati na najnoviju tehnologiju kako bi što bolje odbranila Vaše mreže. Naš tim ima odgovarajuća znanja da pristupi Vašoj mreži i proizvede jake izveštaje koji imaju za cilj da identifikuju načine na koje potencijalni uljezi mogu da uđu u Vaš sistem.

Pored obavljanja sigurnosnih procena i revizije za kompanije, Eccentrix pruža sveobuhvatan paket rešenja kako bi pomogao zaštiti Vaše mreže. Mi smo svesni višeslojnog pristupa bezbednosti i naša stručnost će Vam pomoći da bezbednost pretvorite u važno strateško sredstvo Vaše kompanije.
Naši sertifikovani stručnjaci mogu da preporuče i primene nanovija rešenja zaštite od sofisticiranih napada, nastojeći da se ne umanje fukcionalnosti i rad Vašeg svakodnevnog softvera i korisničkih navika.

Ovo su neke od strateški važnih oblasti u kojima obavljamo konsultacije u vezi sa bezbednošću informacija:

 • Zaštita podataka u prenosu i stanju mirovanja (enkripcija, dozvole, ključevi, itd.)
 • Praćenje, analiza i nadzor mreže
 • Konfiguracija bezbednosnih uređaja, kao što su IDS i zaštitni zidovi (firewall)
 • Validacija i raspoređivanje bezbednosnih polisa
 • Bezbedan dizajn i konfiguracija bežičnih mreža
 • Učvršćivanje servera i sistema, smanjenje površinskih napada
 • Konfiguracija trust veza i bezbedne komunikacije između organizacija
 • Detaljno skeniranje kako bi se detektovali zlonamerni programi, kao što su trojanci, worm, virusi i održavanje hook-a u aplikacijama
 • Konfiguracija sistema za integritet podataka
 • Učvršćivanje VLAN-a i komandi za upravljanje pristupom
 • Bezbednost mobilnih uređaja preko sistema za upravljanje mobilnim uređajima (PIN, enkripcija, restrikcije pristupa, bluetooth, itd.)
 • Ažuriranje firmvera uređaja kako bi koristili najnovije bezbednosne protokole
 • Ispravna bezbednost aplikacija preko pregleda koda kako bi se blokirali napadi povezani sa internetom
 • Preporuke za fizičku bezbednost (vrata, brave, ograde i drugi sistemi)
 • Implementacija sistema Infrastrukture javnih ključeva (PKI) i upravljanja sertifikatima
 • Konfiguracija multifaktornih sistema za autentifikaciju
 • Implementacija protivmera za DOS napade
 • LDAP i bezbednost pristupa direktorijumima
 • Planiranje oporavka sistema nakon katastrofe, poslovni kontinuitet i analiza uticaja na poslovanje
 • Implementacija kvantitativne i kvalitativne metodologije za procenu rizika
 • Tolerancija greške i visoka dostupnost
 • Mehanizmi zaštite lozinke
 • Forenzika i istraga nakon incidenta
 • Spašavanje podataka
 • Kreiranje administrativnih kontrola (polisa, procedura, standarda, itd.)
 • I još mnogo toga...

Nemojte čekati – kontaktirajte nas danas za besplatnu uvodnu sesiju!