Edukacioni programi

Novi kursevi

Pretražite obuke koje su nedavno postale dostupne kod nas. Redovno dodajemo nove edukativne programe, a isti su prikazani pod ovom kategorijom.

Zakazane obuke

Pretražite obuke koje su zakazane u našem trening centru. Ova lista je redovno ažurirana i ističe termine koji su planirani u sledećim nedeljama i...

Microsoft

Microsoft tehnologije predstavljaju skup poslovnih rešenja čiji je zadatak da odgovore na savremene poslovne zahteve kompanija, pružajući poboljšanje...

CAD

Cisco

Cisco predavanja omogućavaju polaznicima da steknu znanje o konfigurisanju uređaja za razmenu podataka i pružaju uvid u načine povezivanja sistema u...

CompTIA

CompTIA obuke su odličan izvor za sticanje znanja za polaznike kojima je potrebna čvrsta osnova u svetu informacionih tehnologija. CompTIA treninzi ne...

VMware

VMware proizvodi su poznati po tome što predstavljaju temelj za virtualizaciju operativnih sistema, a njihova popularnost je u konstantnom porastu, jer...

Informatička bezbednost

Bezbednost informacionih sistema zahteva visoku odgovornost i poznavanje određenih sigurnosnih praksi. Obuke u ovoj kategoriji su namenjene za sticanje...

Linux

Platforma operativnih sistema Linux je upotrebljena u mnogim uređajima, preko mobilnih telefona do desktop računara ili servera koje pronalazimo u datacenter...

MOBILE

Upotreba mobilnih uređaja je u konstantnom rastu. Oni omogućavaju korisnicima pristup aplikacijama i funkcijama sličnim desktop računarima. Obuke poznatih...

AppSense

Naša AppSense rešenja za obuku obezbeđuju moćnu osnovu na virtualizacionim platformama, omogućavajući zaposlenima fleksibilan način za pristup aplikacijama. Sa...

Brocade

Brocade jeste veoma moćan i sveobuhvatan set proizvoda dizajniran tako da omogući enterprise-class umrežavanje i funkcionalnost storidža. Naši ponuđeni...

Citrix

Citrix proizvodi obezbeđuju garnituru integrisanih rešenja, omogućavajući virtualizaciju i umrežavanje kroz rešenja kao što su XenDesktop, XenApp, kao i...

Juniper

Juniper obuke omogućavaju polaznicima da steknu ključno znanje vezano za dizajniranje, instaliranje i upravljanje ključnim rešenjima za umrežavanje. Ove...

Symantec

Symantec kursevi imaju za cilj da pomognu polaznicima da steknu znanje u upravljanju vlasničkim Symantec rešenjima visoke dostupnosti, kao što alati upravljaju...

Programiranje

Ove obuke omogućavaju polaznicima da steknu neophodne veštine kako bi upravljali na raznim projektima razvoja aplikacija i rešenja.

Management

Management obuke omogućavaju polaznicima da steknu znanje za bolje upravljanje poslovnim procesima, da se upoznaju sa određenim...