B300 Business Analysis Trening

Ciljevi treninga Poslovne analize:

 • Definisanje ključnih aktivnosti i dokumentacije poslovnog analitičara.
 • Objašnjavanje BA standarda temeljenih na PMI-PBA uz definisanje standardnih procesa poslovne analize.
 • Definisanje standardnih alata poslovne analize kao i primera njihove primene.
 • Povećanje uspeha projekta boljim definisanjem poslovne potrebe.
 • Planiranje rada na prikupljanju zahteva u cilju obezbeđenja optimalne produktivnosti.
 • Smanjivanje ponavljanja posla kroz ispravnu elicitaciju.
 • Dokumentovanje “dobrih” zahteva.
 • Uspostavljanje sledljivosti zahteva sa ciljem njihovog povezivanja sa poslovnom potrebom i adekvatnog upravljanja njima kroz ceo životni vek projekta.
 • Smanjivanje nerazumevanja zahteva kroz njihovu ispravnu validaciju i verifikaciju.
 • Prezentovanje celokupnog paketa zahteva biznisu sa ciljem njihovog odobravanja.

Radionice su u potpunosti prilagođene pripremi za PMI-PBA sertifikaciju – jedan od najprestižnijih sertifikata iz domena Business Analysis.

Predavač:

Obuku organizuje i drži jedini sertifikovani CBAP na ovim prostorima.

Miroslav Aničin

Izuzetno dinamičan, energičan i motivisani izvršioc i praktičar sa 20 + godina iskustva u Project Management-u, Business Process Management-u, Business Analizi, Enterprise Architecture metodologijama i ERP implementaciji na raznim projektima. Rezultatima orijentisani vizionar koji je pokazao sposobnost da uspešno projektuje strategije i stvara inovativne i ekonomične pristupe upravljanju i unapređenju poslovnih procesa na korporativnim projektima. Proaktivan, snalažljiv kao član tima i lider u različitim timovima profesionalaca sa dugogodišnjim menadžerskim, motivacionim i liderskim veštinama.

Sertifikati:

Certified Project Management Professional – PMP
Certified Business Analysis Professional - CBAP
Certified Scrum Master - CSM
Certified Scrum Product Owner - CSPO
Certified Six Sigma White Belt
Experienced in ASAP Project Methodology, Enterprise Architecture frameworks, Business Process Management

Trajanje: 4 dana/ 20 časova

Cena: 560€ 

Ovaj kurs možete pohađati online(?)   

Sledeći polasci:

Beograd
22.05.2017
Virtuelna učionica
22.05.2017
Plan obuke : 

Modul 1: Projektni menadžment vs Poslovna analiza  

 • Obuhvat rešenja (Solution scope)
 • Obuhvat projekta (Project scope)
 • Fokus PM vs fokus BA
 • Opšti pregled poslovne analize
  • Definicija poslovne analize i poslovnog analitičara
  • Kompetence poslovnog analitičara
  • Vežba: ključne aktivnosti i dokumentacija BA
  • BA Body of Knowledge model
  • Pojednostavljeni model životnog ciklusa zahteva
 • Opšti pregled projektnog menadžmenta
  • Definicija projektnog menadžmenta i projektnog menadžera
  • Kompetence projektnog menadžera
  • Vežba: ključne aktivnosti i dokumentacija PM
  • PM Body of Knowledge model
  • Pojednostavljeni životni ciklus projekta
 • Partnerstvo PM & BA

Modul 2: Osnove zahteva (Requirements)   

 • Definisanje zahteva
  • Šta su to zahtevi (Requirements)
  • Klasifikacija zahteva
   • Poslovni zahtevi (Business Requirements)
   • Zahtevi stakeholdera (Stakeholder Requirements)
   • Zahtevi rešenja (Solution Requirements)
    • Funkcionalni zahtevi (Functional Requirements)
    • Nefunkcionalni zahtevi (Non-Functional requirements)
   • Tranzicioni zahtevi (Transition Requirements)
  • Vežba: Razlikovanje različitih tipova zahteva
 • Poslovna pravila (Business Rules)
  • Šta su to poslovna pravila
  • Kategorije poslovnih pravila
   • Strukturne tvrdnje
   • Sledstvene tvrdnje
   • Ograničenja
  • Zahtevi vs poslovna pravila
  • Vežba: Identifikovati poslovna pravila u vašoj organizaciji
 • COTS razmatranja
 • Pristupi definisanju i upravljanju zahtevima
  • Waterfall (plan-driven)
  • Agile (change-driven)

Modul 3: Definisanje poslovne potrebe   

 • Razumevanje poslovne potrebe
 • Definisanje poslovnih zahteva
  • Poslovni zahtevi
  • Poslovna svrha u odnosu na poslovni cilj (Business goals vs objectives)
  • Beleženje kvalitetne poslovne svrhe
  • Zapisivanje SMART poslovnih ciljeva
  • Identifikovanje problema i prilika
  • Primer poslovnog problema i prilike
  • Pitanja za definisanje poslovnih zahteva
  • Vežba: Elicitacija i identifikovanje poslovnih zahteva
 • Tehnike
  • Decision making
  • Communication skills
  • Conflict management
  • Project methodologies
  • Stakeholder analysis

Modul 4: Planiranje poslovne analize    

 • Aktivnosti planiranja poslovne analize
 • Razumevanje projektnog konteksta
  • Kontekst zahteva
  • Važnost razumevanja projektnog konteksta
  • Razumevanje pozadine projekta
  • Koja pitanja postaviti?
  • Gde početi?
  • Struktura projektnih ciljeva, aktivnosti i isporuka (deliverables)
  • Vežba: Identifikovati i razumeti projektni kontekst
 • Definisanje obuhvata rešenja
  • Definicija obuhvata rešenja
  • Process scope dijagram
  • Context dijagram
  • Use case dijagram
  • Vežba: Kreirati dijagram obuhvata rešenja
 • Identifikovanje stakeholdera
  • Uloge i odgovornosti (Roles and responsibilities)
  • Stakeholder onion dijagram
  • Tehnike identifikovanja stakeholdera
  • Odabir predstavnika stakeholdera
  • Vežba: Identifikovati ključne stakeholdere
 • Komunikacija sa stakeholderima
  • Razmatranja komunikacija
  • Šta komunicirati? Kako? Kada? Kome? Zašto?
  • Napomene o komunikaciji
  • Vežba: Kreiranje plana komunikacija
 • Tehnike
  • Contingency planning
  • Development methodologies
  • Requirement management plan
  • Estimating tools
  • Planning tools and Techniques
  • Schedule tools and Techniques

Modul 5: Elicitacija zahteva     

 • Definicija elicitacije
 • Opšti izazovi elicitacije
 • Priprema za elicitaciju
  • Checklista za elicitaciju
  • Tehnike elicitacije
  • Vežba: Kada koristiti koju tehniku
  • Priprema pitanja
  • Vežba: Priprema za elicitaciju zahteva i poslovnih pravila
 • Sprovođenje elicitacije i dokumentovanje rezultata
  • Sprovođenje elicitacije
  • Documentovanje resultata
  • Potvrda rezultata elicitacije
  • Vežba: Sprovođenje intervjua i dokumentovanje rezultata

Modul 6: Dokumentovanje i analiziranje zahteva  

 • Taskovi analize zahteva
 • Dokumentovanje zahteva
  • Karakteristike “dobrih” zahteva
  • Vežba: Analiza zahteva
  • Format zahteva (templejti za različite kategorije zahteva):
   • Stakeholder
   • Solution
    • Functional
    • Non-functional
  • Poslovna pravila (Business rules)
  • Vežba: Pisanje “dobrih” zahteva i poslovnih pravila
 • Definisanje pretpostavki i ograničenjae (assumptions & constraints)
  • Vežba: Identifikovanje pretpostavki i ograničenja
 • Organizovanje i sledljivost zahteva
  • Sledljivost (Traceability)
  • Benefiti
  • Tipovi relacija
  • Traceability / organization matrix
  • Vežba: Kreiranje matrice sledljivosti (traceability matrix)
  • Tehnike
   • Backlog management
   • Change control
   • Reporting
   • Requirements traceability
   • Version controls
 • Prioritizacija zahteva
  • Koristi prioritizacije
  • Izazovi prioritizacije
  • Osnove za prioritizaciju
  • Tehnike prioritizacije
  • Vežba: Prioritizacija zahteva
 • Validacija i verifikacija zahteva
  • Validacija vs verifikacija
  • Checklista validacije
  • Checklista verifikacije
  • Alati
  • Vežba: Validiranje i verifikacija zahteva
 • Tehnike
  • Analytic Tools
  • Business Rule Analysis
  • Data analysis
  • Decision making
  • Elicitation tools
  • Interface analysis
  • Measurement tools
  • Organization assessment
  • Prioritization tools
  • Problem solving
  • Process analysis
  • Requirements types
  • Root cause analysis

Modul 7: Modelovanje zahteva   

 • Šta je to model zahteva?
 • Koristi modelovanja
 • Osnove modelovanja
 • Modelovanje trenutnog rešenja
 • Modelovanje poslovnih procesa
  • Vežba: Elicitacija, dokumenovanje i sledljivost novih zahteva
 • Data Modeli
  • Vežba: Elicitacija, dokumenovanje i sledljivost novih zahteva
 • Use Case Modeli
  • Vežba: Elicitacija, dokumenovanje i sledljivost novih zahteva
 • Modeli interfejsa - Prototypes
  • Vežba: Elicitacija, dokumenovanje i sledljivost novih zahteva

Modul 8: Upravljanje i komunikacija zahtevima  

 • Taskovi upravljanja zahtevima i njihovom komunikacijom
 • Kreiranje paketa zahteva
  • Proces “pakovanja”
  • Razmatranja vezana za pakovanje
  • Kanali komunikacija
  • Opšte komponente paketa
  • Vežba: Kreiranje paketa zahteva
 • Revizija zahteva
  • Zašto se sprovodi revizija?
  • Efektivno planiranje revizije
  • Revizije zahteva
  • Pristupi reviziji
  • Vežba: Sesija revizije zahteva
 • Upravljanje zahtevima
  • Upravljanje dokumentima zahteva i odobrenjima
  • Upravljanje zahtevima za ponovnu upotrebu (requirements for reuse)
  • Upravljanje zahtevima za promenom (change requests)
  • Vežba: Upravljanje novim zahtevom za promenom

Modul 9: Vrednovanje rešenja     

 • Vrednovanje rezultata testiranja
 • Komuniciranje defektima rešenja
 • Obezbeđivanje prihvatanja rešenja
 • Procena vrednosti rešenja
 • Tehnike
  • Lessons learned
  • Quality management
  • Validation tools and Techniques
  • Verification methods

Modul 10: Alati i tehnike poslovne analize

 • Pregled BA alata i njihove osnovne primene u BA taskovima