Sertifikacija

MCSEMCSA

Ovi specifični trening programi namenjeni su da pomognu kandidatima da se pripreme za Microsoft sertifikacioni ispit. Potrebno je posebno obratiti pažnju na ove kurseve, jer predstavljaju ključ uspeha u dobijanju, ni malo lake sertifikacije.  MCSA sertifikacioni program uključuje 3 povezana kursa, dok MCSE čini 5 povezanih kurseva. 

Polaznici ovog kursa naučiće kako da upravljaju i konfigurišu serverske operativne sisteme koji rade na Windows Server 2012 R2 platformi. Ovaj kurs omogućava razumevanje same srži Microsoft umrežavanja, učeći polaznike zajedničkim servisima i rolama, kao što su AD DS, DHCP, DNS...
Polaznici ovog kursa naučiće kako da administritaju i upravljlaju Microsoft Windows 8.1. client operativnim sistemom. Ovaj kurs omogućava razumevanje najnovijeg klijentskog operativnog sistema. Prezentovane su karakteristike i srž same funkcionalnosti ovog produkta, čineći ga...
Polaznici ovog kursa naučiće kako da konfigurišu database servere koji rade na bazi SQL Server 2012 i 2014 platformama. Ovaj kurs omogućava polaznicima da usvoje znanje u upravljanju, funkcionisanju i održavanju SQL relacionih baza podataka, prikladno je da se koristi u...
Polaznici M905 kursa naučiće kako da upravljaju, konfigurišu i dizajniraju mrežnu infrastrukturu baziranu na Windows Server 2012 R2 platformi. Kurs omogućava razumevanje same srži Microsoft umrežavanja kroz učenje opštih servisa i rola, kao što su AD DS, DHCP, DNS, Group Policy...
Polaznici ovog kursa otkriće nove karakteristke Windows Server 2012 R2 platforme. Ovaj kurs omogućava polaznicima da usvoje ključna saznanja o poboljšanjma najnovijeg Microsoft Server operativnog sistema. Takođe, polaznici će naučiti kako da integrišu ovaj operativni sistem u...
Polaznici ovog kursa naučiće kako da upravljaju kompletnom cloud infrastrukturom koja radi na  Windows Server 2012 R2. Takođe, ovaj kurs pokriva srž virtualizacije na Microsoft rešenjima. Ovaj trening omogućava polaznicima da steknu ključne veštine u okviru cloud...
Polaznici ovog kursa će naučiti kako da upravljaju Windows Server 2012 R2 okruženjem. Takođe, naučiće kako da koriste alate za implementaciju i distribuciju klijentskih i serverskih operativnih sistemima, aplikacija i servisa u korporativnoj mreži. Kurs omogućava polaznicima da...
Polaznici ovog kursa će naučiti kako da upravljaju klijentskom infrastrukturom na mreži. Takođe, naučiće kako da koriste implementacione alatke za udaljeno konfigurisanje sistema.   M908 omogućava učenje novih veština implementacije, kako bi se povećala produktivnost tokom...
Polaznici ovog kursa će naučiti kako da konfigurišu i upravljaju bazama podataka na SQL Server 2012 i 2014 platformama. Štaviše, naučiće kako da dizajniraju naprednije modele baza podataka. Kurs omogućava polaznicima da steknu znanje o SQL infrastrukturi, nauče osnovne...
Polaznici će naučiti kako da upravljaju infrastrukturom servera koja radi na bazi Windows Server 2012 R2 okruženja. Takođe, steći će veštine u upravljanju Exchange 2013 server infrastrukturom. Ovaj kurs omogućava razumevanje srži Microsoft mrežnog koncepta, ali takođe detaljno...
Polaznici ovog kursa naučiće kako da upravljaju bazama podataka na SQL Server 2012 i 2014 platformama. Takođe, sam fokus će biti na dizajniranju infrastrukture i  baza podataka kako bi se postigao kvalitet i brzina pri čuvanju i prenosu velike količine podataka. Kurs...
Polaznici ovog kursa naučiće kako da upravljaju Windows Server 2012 R2 infrastrukturom. Takođe, naučiće kako da konfigurišu Lync Server 2013 okruženje. Ovaj kurs omogućava razumevanje same srži Microsoft umrežavanja, ali se takođe fokusira i na sticanje veština integrisanja...
Polaznici će naučiti kako da upravljaju serverima koji rade na bazi Microsoft Windows Server 2012 platformi. Takođe, naučiće kako da konfigurišu interne portale i servise bazirane na SharePoint Server 2013 platformi. Ovaj trening program omogućava polaznicima da steknu znanje...
Les participants à la formation M914 apprenent à développer des solutions Windows Store en utilisant les outils Microsoft de la plateforme HTML5. Sertifikacija...
Les participants à la formation M914 apprenent à développer des solutions Windows Store en utilisant les outils Microsoft de la plateforme C#. Sertifikacija ...
Les participants à la formation M916 apprenent à développer des solutions Web en utilisant les outils et plateforme de Microsoft. Sertifikacija Ce programme de...
Les participants à la formation M917 apprenent à développer des solutions SharePoint en utilisant les outils et plateforme de Microsoft. Sertifikacija Ce...
Les participants à la formation M918 apprenent à gérer le cycle de développement d'applications et solutions en utilisant les outils appropriés de Microsoft. Sertifikacija...
Les participants à la formation M919 apprenent à manoeuvrer et développer l'infrastructure infonuagique Azure de Microsoft. Sertifikacija Ce...
Razvoj poslovanja je zajednički cilj Vas i Vaših zaposlenih. Da biste ostvarili taj cilj, potrebno Vam je rešenje koje prati promene zahteva koje nastaju i upravo Vam to može omogućiti Boot Camp obuka Microsoft Dynamics NAV 2013. Boot Camp obuka je pažljivo osmišljena kako bi...