Windows 10

Windows 10 je poslednja client verzija operativnog sistema kompanije Microsoft. Mnogi noviteti koji omogućavaju bolje poslovanje i umrežavanje su uvedeni. Grafički dizajn ovog operativnog sistema je univerzalan, što podrazumeva da je navigacija ista iako može da se prilagodi raznim hardver konfiguracijama. Krupne izmene i poboljšanja su uvedena za korišćenje u enterprise sektoru. Naučite da upravljate Windows 10 operatvnim sistemom u Eccentrix-u.

This course is designed to provide students with the knowledge and skills required to install and configure Windows 10 desktops and devices in a Windows Server domain corporate environment. These skills include learning how to install and customize Windows 10 operating systems...
This 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and manage Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment. Students learn how to plan and implement Windows 10 deployments in large organizations. Students also...
This course is designed to provide students with the knowledge and skills required to install and configure Windows 10 desktops and devices in a Windows Server domain corporate environment. These skills include learning how to install and customize Windows 10 operating systems...