Microsoft Azure

Azure je proširivo rešenje za pružanje infrastrukturnih i platformskih usluga koje sadrži kompletne mrežne infrastrukture, radna opterećenja i aplikacije. Dizajniran je da radi kao samostalna Microsoft Cloud usluga ili može biti konfigurisan da radi u hibridnom režimu, održavajući povezanost sa instalacijama u prostorijama preko nekoliko tehnologija jedinstvenog prijavljivanja.

Azure je orjentisan ka multi-platformskom paketu tehnologija koje mogu biti diretno kreirane i konfigurisane u Microsoft Cloud-u.

Zašto Azure?

Azure je dizajniran da maksimizuje Vašu pretplatu na cloud pružanjem trajnog pristupa Vašim ključnim virtuelnim mašinama u Microsoft data centrima. Uključen je kompletan skup konfiguracionih alata koji maksimizuju Vašu interakciju sa daljinskim okruženjem. Praktično, Vaša kompanija može da odluči da rastereti kompletnu infrastrukturu Microsoft Cloud rešenjima i da iskoristi ugrađenu pouzdanost ovih sadržanih rešenja.

Azure uključuje sveobuhvatan skup nesvakidašnjih rešenja i platformi koji mogu biti izgrađeni korišćenjem wizard-a, ali Vi takođe možete izabrati da upload-ujete svoje kompletno virtuelizovano okruženje u njega. U tom slučaju zadržavate svoja podešavanja i konfiguracije, korišćenjem mnogih redundantnih karakteristika koje Azure nudi kako bi obezbedio da je  Vaša infrastruktura sačuvana na internetu. Ključna prednost ovde je što imate kontrolu nad svojim podacima, dok se ona nalazi na visoko dosptupnim infrastrukturama. Stoga se mogu znatno smanjiti troškovi održavanja Vaših servera u prostorijama.

Kako možemo da pomognemo?

Ukoliko je Vaš strateški cilj prelazak sa jedne ili svih infrastruktura na Microsoft Cloud, naš tim Vam može pružiti pomoć sa:

  • Planiranjem prelaska
  • Uspostavljanjem odgovarajućeg radnog opterećenja, virtuelnih mašina i mrežnih konfiguracija
  • Planiranjem i implementacijom rešenja za skladištenje, kao i data servisima
  • Konfiguracijom Azure platforme direktorijuma i povezivanjem sa Vašim radom
  • Konfiguracijom hibridnog rešenja (u prostorijama i cloud-u)
  • Implementacijom sinhronizacije jedinstvenog prijavljivanja i direktorijuma sa Vašom infrastrukturom u prostorijama
  • Azure obukom Vaših sistem administratora

Želite da znate više? Kontaktirajte nas danas za ponudu!