Microsoft Cloud

Kompanija Microsoft nudi ključna rešenja zasnovana na oblaku (Cloud-u) koja menjaju način na koji pristupamo resursima, iz preduzeća ili sa bilo koje lokacije, pod uslovom da se ispuni nekoliko osnovnih uslova. Ova rešenja integrišu čvrste backend platforme, koristeći najmoderniju tehnologiju za smeštanje i obezbeđivanje Vaših podataka.

Rešenja koja funkcionišu na različitim Cloud nivoima (Iaas, Paas, SaaS) se mogu koristiti za pružanje pristupa podacima i ključnim resursima Vaše organizacije. Bilo da se radi o pristupu poznatim aplikacijama, kao što su Exchange ili SharePoint ili nekim posebno kreiranim Web aplikacijama, postoje posebni alati za konfiguraciju takvih okruženja, te Vi upravljate podacima koji ostaju Vaši.

Eccentrix vam može pomoći u ključnim fazama projekta za prelazak na ove tehnologije.