Bitlocker Encryption

26.01.2017

Bitlocker Encryption je Microsoft-ov alat pomoću kojeg možemo zaštititi naše diskove za podatke koji su nam od velike važnosti.

Image result for Bitlocker

Reč enkripcija znači metodu pretvaranja "čitljivog" sadržaja informacija u sadržaj koji će biti čitljiv samo ovlašćenim licima. BitLocker u principu koristi AES algoritam (Advanced Encryption Standard) pomoću 128-bitnog ili 256-bitnog ključa.Ukoliko imate neki dokument koji je enkriptovan, za otvaranje istog potrebno je prethodno dekriptovati ga.

On je implementiran od Windows Viste ali ne na svim verzijama Win OS odn može se koristiti u Ultimate i Enterprise edicijama Windows Viste i 7,u Pro i Enterprise Windows 8 i 8.1 , Pro, Enterprise i Education editions of Windows 10 kao i na Windows Serveru 2008 pa nadalje. Da biste koristili BitLocker osim odgovarajuće verzije Windows-a trebate da imate i ubačen Trusted Platform Module (TPM) , 1,2 verzije ili novije.

Prilikom enkripcije imamo više opcija: možemo enkriptovati podatke koje se trenutno nalaze na disku (preporučljivo za tek instalirani system) I možemo enkriptovati ceo disk (sporiji način ali će se zaštititi mnogo veća količina podataka).

Da bi pokrenuli proces (jedne vrste) zaštite moramo prvo ići u opcije vezane za taj disk (desni klik i Turn on BitLocker).

Nakon toga mi unosimo šifru kojom ćemo pristupiti ovom drive-u .Takođe ključ koji će nam služiti za oporavak u slučaju gubljenja šifre (recovery key) treba proslediti na više lokacija: tekstuelni fajl, USB flash disk, mail account ili možemo da ga odštampamo.

Kada želite da isključite BitLocker na tom drive-u trebate samo da kao Administrator pristupite tom disku i odete na opciju Turn Off BitLocker.

Nakon svih podešavanja, možemo lako koristiti BitLocker. Šifru unosimo svaki put prilikom podizanja sistema. Na ovaj način smo (bar za jedan nivo) zaštitili pristup našim diskovima I podacima na njima.

Prilog pripremio: Jovan Miletić