Politika rada

Uslovi plaćanja kurseva u trajanju od jednog ili dva dana

 • Prilikom upisa izabranog kursa, potrebno je izvršiti avansnu uplatu u celosti.

Uslovi plaćanja kurseva u trajanju od tri do pet dana

 • Avans u iznosu od 25% je preduslov za praćenje predavanja. Uplatu je potrebno izvršiti na dan upisa na kurs.
 • Do završetka predavanja, klijent je u obavezi da isplati preostali iznos kursa u celini.

Uslovi plaćanja kurseva u večernjim terminima

 • Avans od 25% je preduslov za praćenje predavanja. Uplatu je potrebno izvršiti na dan upisa na kurs.
 • Do završetka predavanja, klijent je u obavezi da isplati preostali iznos kursa u celini.

Uslovi plaćanja virtuelnih kurseva 

 • Klijent je u obavezi da isplati celokupan iznos na dan upisa na kurs. 

Ostali uslovi

 • Ukoliko se do početka kursa ne prijavi dovoljan broj polaznika za njegovo održavanje, Eccentrix se obavezuje da vrati klijentu celokupni uplaćeni avans. Klijentu se nudi mogućnost da iskoristi uplaćeni avans za drugi termin polaska otkazanog kursa.
 • Klijent je u mogućnosti da otkaže kurs u svakom momentu najkasnije 10 dana pre početka održavanja kursa, u suprotnom se avans ne vraća, ali uplaćeni avans se može iskoristiti za upis istog kursa koji će se održati u drugom terminu ili za upis nekog drugog kursa.
 • Sve cene su izražene bez PDV-a i izražene su u evrima.
 • Ukoliko klijent nije zadovoljan uslugom pruženom tokom predavanja, može da odsluša kurs ponovo bez nadoknade troškova.
 • Eccentrix zadržava pravo bilo kakve izmene, bez prethodnih obaveštenja klijenta.
 • Cenovnik se odnosi na klijentelu Republike Srbije. Moguće su razlike u cenama naših usluga za inostrana tržišta.

Način uplate

 • Sva plaćanja mogu biti izvršena preko žiro računa.