Private Cloud

Računarstvo u oblaku je jedna od najzanimljivijih novih tehnologija današnjice. To je izuzetno dinamičan i raznovrstan način pružanja resursa na zahtev, ali i podešavanja fleksibilnog modela deljenja resursa.

Konfiguracija i održavanje Vaših privatnih infrastruktura oblaka može predstavljati izazov, ali naša stručnost Vam može biti od koristi pri podešavanju ovih resursa, uzimajući u obzir i uštedu troškova koje možete ostvariti prelaskom na ovakav model infrastrukture.

Predstoji Vam BYOD (Bring Your Own Device) implementacija? Mi znamo koliko je važno ostati povezan sa Vašom korporativnom mrežom, jer mi imamo iskustvo i stručnost koji su Vam potrebni.

Mi radimo sa paketima proizvoda koji Vam pružaju sveobuhvatan uvid u vaš privatni oblak - System Center, Virtual Machine Manager, Operations Manager, Service Manager i mnogi drugi. Intervenišemo na svim nivoima kako bi stanje vaše Cloud infrastrukture bilo optimalno u svakom momentu. 

Mi Vam možemo pomoći sa:

 • Upravljanjem mobilnim uređajima (Intune, AirWatch, itd.)
 • Praćenjem performansi aplikacija baziranih na oblaku
 • Automatizacijom servisnih šablona raspoređivanjem i konfiguracijom App-V sistema za virtualizaciju
 • Implementacijom radnih aktivnosti  i runbook-ova u okviru Orchestrator-a
 • Samostalnim dodeljivanjem privilegija
 • Pravljenjem rezervne kopije oblaka upotrebom Data Protection Manager-a
 • Planiranjem infrastrukture oblaka, korišćenjem MOF i MSF radnih modela
 • Konfigurisajem načinima ažuriranja oblaka
 • Konfigurisanjem dozvolama i delegacijama
 • Integracijom izveštavanja preko SharePoint-a i drugih sličnih rešenja (SSRS)
 • Oporavakom sistema nakon katastrofe i visokim nivooom dostupnosti Vašeg oblaka
 • Visokom dostupnošću kao hosting rešenjem
 • Održavanjem virtuelnih mašina i automatizacijom
 • Virtuelnim mrežama 
 • Sistemom upozoravanja i obaveštavanja
 • Konfigurisanjem obaveštavanja i sakupljanjem podataka sa agenata na serverima
 • Podizanjem nivoa bezbednosti vaše infrastrukture u oblaku
 • I još mnogo toga...

Saznajte više o cloud-u danas! Kontaktirajte nas za besplatnu uvodnu sesiju!