FAQ

Pogledajte odgovore na najčešće postavljena pitanja.

 • Način sprovođenja kurseva

 • Gde se obuke pohađaju i na koji način?

  Obuke možete pohađati u našem trening centru u Bulevaru Mihaila Pupina 117 ili pristupom virtuelnoj učionici.

 • Kako izgleda pohađanje kursa putem virtuelne učionice?

  Putem virtuelne učionice, kurs pratite uživo sa bilo koje lokacije. Pristupom na samu virtuelnu učionicu, dobijate pristup materijalima i laboratorijama, koje radite zajedno sa predavačem, kao i drugim učesnicima na kursu. Virtuelnu učionicu možete pogledati ovde.

 • Otkazivanje kurseva

 • Da li može da se pomeri datum kursa?

  Datum kursa može da se pomeri za personalizovne obuke, kao i za obuke za koje su svi polaznici saglasni da se datum pomeri.

 • Da li kurs može da se otkaže?

  Kurs može da se otkaže, najkasnije 5 radnih dana, pre početka kursa. Za nepoštovanje predviđenog roka, bićete u obavezi da nadoknadite 30% od ukupne cene izabranih obuka koje se odnose na troškove logistike, planiranja i organizacije. 

 • Kakva je politika otkazivanja najma opreme u našim prostorijama?

  Najam može da se otkaže, najkasnije 5 radnih dana pre ugovorenog termina. Za nepoštovanje predviđenog roka, bićete u obavezi da nadoknadite 30% od ukupne cene što se odnosi na troškove logistike, planiranja i organizacije. 

Zatvori