Korporativne pogodnosti

Vaša kompanija može imati posebne pogodnosti i prilagođene cene usluga. Ulaganje u obuku vaših zaposlenih omogućava vam pristup nizu benefita, koje možete koristiti do 24 meseca nakon zaključenja ugovora.

Investiranje vam omogućava da iskoristite korporativne prednosti koje vam nudimo, definisane u tri nivoa.

Postanite naš privilegovan klijent i uživaje u posebnim pogodnostima!

SILVER

 • Dve godine pristupa video materijalu kursa koji ste pratili
 • 10% popusta na određene ispite koji se polažu u našem autorizovanom Pearson VUE test centru
 • 10% popusta na test pitanja, za pripremu ispita velikog broja vendora (CISCO, CompTIA, (ISC)², Microsoft, Axelos (ITIL Foundation, Prince 2 Foundation), Logical operations (Cybersec First Responder, LPI)
 • Fleksibilnost u izboru datuma održavanja kursa
 • Specijalne cene na osnovu broja polaznika po kursu
 • 60 minuta konsultacije na temu odslušanog kursa

GOLD

 • Dve godine pristupa video materijalu kursa koji ste pratili
 • 20% popusta na određene ispite koji se polažu u našem autorizovanom Pearson VUE test centru
 • 20% popusta na test pitanja, za pripremu ispita velikog broja vendora (CISCO, CompTIA, (ISC)², Microsoft, Axelos (ITIL Foundation, Prince 2 Foundation), Logical operations (Cybersec First Responder, LPI)
 • Fleksibilnost u izboru datuma održavanja kursa
 • Pristup laboratorijama za kurseve različitih vendora, 30 dana od početka kursa
 • 30% popusta na kupovinu Microsoft press knjiga
 • Mogućnost ponovljenog polaganja Microsoft ispita (free retake)
 • Specijalne cene na osnovu broja polaznika po kursu
 • 120 minuta konsultacije na temu odslušanog kursa
 • Izbor željenog predavača koji je na raspolaganju u Eccentrix-u 

PLATINUM

 • Dve godine pristupa video materijalu kursa koji ste pratili
 • 30% popusta na određene ispite koji se polažu u našem autorizovanom Pearson VUE test centru
 • 30%  popusta na test pitanja, za pripremu ispita velikog broja vendora (CISCO, CompTIA, (ISC)², Microsoft, Axelos (ITIL Foundation, Prince 2 Foundation), Logical operations (Cybersec First Responder, LPI)
 • 50% popusta na kupovinu Microsoft Press knjiga
 • Fleksibilnost u izboru datuma održavanja kursa
 • Specijalne cene na osnovu broja polaznika po kursu
 • Besplatno zakazivanje, pomeranje, otkazivanje ispita u Pearson VUE test centru
 • Besplatne konsultacije za polaganje ispita
 • 20% popusta na usluge savetovanja
 • Kursevi prilagođeni vašim potrebama po standardnim cenama kurseva (za 3 i više polaznika po kursu)
 • Pristup laboratorijama za kurseve različitih vendora, 30 dana od početka kursa
 • Besplatna pitanja za pripremu Microsoft ispita
 • Mogućnost ponovljenog polaganja Microsoft ispita (free retake)
 • 300 minuta konsultacije na teme odslušanih kurseva
 • Izbor željenog predavača koji je na raspolaganju u Eccentrix-u

Kontaktirajte nas danas za više informacija!