Korporativne pogodnosti

Vaša kompanija može imati posebne pogodnosti i prilagođene cene usluga. Ulaganje u obuku vaših zaposlenih omogućava vam pristup nizu benefita, koje možete koristiti do 24 meseca nakon zaključenja ugovora.

Investiranje vam omogućava da iskoristite korporativne pogodnosti koje vam nudimo, definisane u tri nivoa.

Postanite naš privilegovan klijent i uživajte u posebnim pogodnostima!

SILVER

 • Popust do 35% na osnovu broja polaznika u grupi
 • Privatne i on-site obuke (u vašim kancelarijama) po regularnoj ceni
 • 2 godine pristup video materijalu po svakom izabranom kursu
 • Dostupnost laboratorijskim vežbama 14 dana po završetku kursa (ako je primenljivo)
 • 10% popusta za sticanje praktičnih testova za sertifikaciju
 • Mogućnost da izaberete sve datume za vaše obuka za vreme trajanja ugovora i garantovanje za te datume
 • 60 minuta za konsultacije za svaku grupu
 • Isporuka kursa Cybersecurity For End-users (CS8525) za dve grupe (do 10 ljudi, vrednosti od 750 EUR)

Uslovi

 • Minimalna investicija od 3700 EUR (bez PDV-a)
 • Zaključivanje 12-omesečnog ugovora
 • Isporuka kursa Cybersecurity For End-users (CS8525) za dve grupe (do 10 ljudi, vrednosti od 750 EUR)
 • Plaćanje u dva dela:
  • Prvi deo 15 dana od zaključenja ugovora
  • Drugi deo u roku od 6 meseci od zaključenja ugovora
 • Minimalna prijava 5 polaznika po grupi za sledeće kategorije kurseva: Microsoft Office, Poslovnu analizu, Internet, Adobe, Veštine poslovanja i Crystal Reports kurseve
 • Minimalna prijava 3 polaznika po grupi za sve ostale kategorije kurseva
 • Sve zakazane obuke se moraju održati u roku od 12 meseci od zaključenja ugovora

GOLD

 • Popust do 40%, na osnovu broja polaznika u grupi
 • Privatne i on-site obuke (u vašim kancelarijama) po regularnoj ceni
 • Neograničeno vreme za pristup video snimku svakog izabranog kursa (van mreže)
 • Dostupnost laboratorijskim vežbama 30 dana po završetku obuke (ako je primenljivo)
 • 20% popusta za sticanje praktičnih testova za sertifikaciju
 • 30% popusta na kupovinu Microsoft press knjiga
 • Mogućnost da izaberete datume obuka za vreme trajanja ugovora i garantovanje za te datuma
 • Specijalne cene na osnovu broja polaznika po kursu
 • 180 minuta za konsultacije za svaku grupu
 • Isporuka kursa Cybersecurity For End-users (CS8525) za dve grupe (do 20 ljudi,  vrednosti od 1500 EUR)

Uslovi

 • Minimalna investicija od 5700 EUR (bez PDV-a)
 • Zaključivanje ugovora u trajanju od 18 meseci
 • Plaćanje u dva dela:
   • Prvi deo 15 dana od zaključenja ugovora
   • Drugi deo u roku od 6 meseci od zaključenja ugovora
 • Minimalna prijava 5 polaznika po grupi za sledeće kategorije kurseva: Microsoft Office, Poslovnu analizu, Internet, Adobe, Veštine poslovanja i Crystal Reports kurseve
 • Minimalna prijava 3 polaznika po grupi za sve ostale kategorije kurseva
 • Sve zakazane obuke se moraju održati u roku od 18 meseci od zaključenja ugovora

PLATINUM

 • Popust do 50%, na osnovu broja polaznika u grupi
 • Privatne i on-site obuke po regularnoj ceni
 • Neograničeno vreme za pristup video snimku svakog izabranog kursa (van mreže)
 • Dostupnost laboratorijskim vežbama 30 dana po završetku obuke (ako je primenljivo)
 • 40% popusta za sticanje pripremnih testova za sertifikaciju
 • 50% popusta na Microsoft Press literaturu
 • Mogućnost da izaberete datume obuka za vreme trajanja ugovora i garantovanje za te datume
 • 300 minuta za konsultacije za svaku grupu
 • Isporuka kursa Cybersecurity For End-users (CS8525) za dve grupe (do 30 ljudi, vrednosti od 2250 EUR)

Uslovi

 • Minimalna investicija od 6700 EUR (bez PDV-a)
 • Zaključivanje ugovora u trajanju od 24 meseca
 • Plaćanje u dva dela
   • Prvi deo 15 dana od zaključenja ugovora
   • Drugi deo u roku od 6 meseci od zaključenja ugovora
 • Minimalna prijava 5 polaznika po grupi za sledeće kategorije kurseva: Microsoft Office, Poslovnu analizu, Internet, Adobe, Veštine poslovanja i Crystal Reports kurseve
 • Minimalna prijava 3 polaznika po grupi za sve ostale kategorije kurseva
 • Sve zakazane obuke se moraju održati u roku od 24 meseca od zaključenja ugovora

Napomena: Cene koje su prikazane na sajtu su uzimaju u obzir za određivanje ukupnog iznosa investicije, pomnoženo sa brojem polaznika.

Kontaktirajte nas danas za više informacija!