Business Analysis

Business Analysis pruža znanja koja su vam potrebna za identifikovanje i vrednovanje mogućnosti za poboljšanje poslovnih sistema i efikasno korišćenje informacionih sistema u zadovoljavanju potreba poslovanja.