CompTIA

Eccentrix - CompTIA Partner

CompTIA obuke omogućavaju sticanje veština za upravljanje raznim tehnologijama.