CompTIA

Eccentrix - CompTIA Partner

CompTIA obuke omogućavaju sticanje veština za upravljanje raznim tehnologijama.

5 dana / 50 časova
495€
5 dana / 50 časova
495€
455€
5 dana / 50 časova
495€
5 dana / 50 časova
495€
2 dana / 20 časova
200€
3 dana / 30 časova
300€