CompTIA

Eccentrix - CompTIA Partner

CompTIA obuke omogućavaju sticanje veština za upravljanje raznim tehnologijama.

5 dana / 50 časova
595€
5 dana / 50 časova
595€
545€
1
5 dana / 50 časova
595€
1
5 dana / 50 časova
595€
1
5 dana / 50 časova
595€
5 dana / 50 časova
595€
5 dana / 50 časova
595€
2 dana / 20 časova
240€
3 dana / 30 časova
360€