Crystal Reports

Crystal Reports je potpuno rešenje za izveštavanje, koji omogućava organizacijama da dostave detaljne informacije korisnicima i da im pomogne da donosu bolje odluke. Lak za upotrebu, sa intuitivnim interfejsom, autori izveštaja mogu da pristupe podacima različitih sistema, i kreiraju savršene interaktivne izveštaje.