Certified Ethical Hacker (CEHv10) (CS6154)

CEHv10 - Eccentrix

Certified Ethical Hacker Training (CEH v10) je program koji svaki profesionalac i stručnjak za bezbednost informacija treba da prati. Ovo je deseta verzija kursa, ažurirana da vam obezbedi znanje o alatima i tehnikama koje kriminalci i sajber kriminalci koriste na računarskim mrežama. Ovaj kurs ima za cilj da vas nauči da razmišljate kao haker i time se upoznate sa najboljim tehnikama odbrane. To je tehnički orijentisana obuka gde se sistematično pristupa procesu etičkog hakovanja kompjutera.

Najbolja odbrana od sajber kriminala je da razmišljate kao oni - naučićete kako da izvršite skeniranje, testove upada i tehnike bezbednosti sistema. Ova obuka pokriva pet faza etičke piraterije, odnosno prepoznavanje, upad, popisivanje, pristup sistemu prikrivanja i brisanje tragova.

Alati i tehnike ovog kursa su jedinstveni i mnogi detalji u digitalnom formatu su obezbeđeni u CEH v10 obuci.

EC-Council certifications learning path - Eccentrix

Pohađajte naše zvanične EC-Council obuke u Beogradu, putem virtuelne učionice (online, uživo) ili u vašim prostorijama (on-site).

Specijalni popusti se odobravaju prilikom prijave više učesnika koji istovremeno pohađaju obuku iz vaše kompanije, državni i neprofitni sektor, itd. Kontaktirajte nas da biste saznali više.

Termini obuke

Beograd
Planirani datumPlanirani datum
09.11.2020
2250€
 
Srpski
Novi Sad
Planirani datumPlanirani datum
09.11.2020
2250€
 
Srpski
Virtuelna učionica
Planirani datumPlanirani datum
09.11.2020
2095€
 
Srpski
Beograd
Planirani datumPlanirani datum
01.03.2021
2250€
 
Srpski
Novi Sad
Planirani datumPlanirani datum
01.03.2021
2250€
 
Srpski
Virtuelna učionica
Planirani datumPlanirani datum
01.03.2021
2095€
 
Srpski
2095€
Trajanje obuke: 
5 dana / 35 sati

Privatni trening

On-site / Online
Minimalan broj polaznika: 3
5 dana / 35 sati
Cena na zahtev
srpski ili engleski
Plan obuke: 

Module 1: Introduction to Ethical Hacking

 • Information Security Overview
 • Information Security Threats and Attack Vectors
 • Hacking Concepts
 • Ethical Hacking Concepts
 • Information Security Controls
 • Penetration Testing Concepts
 • Information Security Laws and Standards

Module 2: Footprinting and Reconnaissance

 • Footprinting Concepts
 • Footprinting through Search Engines
 • Footprinting through Web Services
 • Footprinting through Social Networking Sites
 • Website Footprinting
 • Email Footprinting
 • Competitive Intelligence
 • Whois Footprinting
 • DNS Footprinting
 • Network Footprinting
 • Footprinting through Social Engineering
 • Footprinting Tools
 • Countermeasures
 • Footprinting Pen Testing

Module 3: Scanning Networks

 • Network Scanning Concepts
 • Scanning Tools
 • Scanning Techniques
 • Scanning Beyond IDS and Firewall
 • Banner Grabbing
 • Draw Network Diagrams
 • Scanning Pen Testing

Module 4: Enumeration

 • Enumeration Concepts
 • NetBIOS Enumeration
 • SNMP Enumeration
 • LDAP Enumeration
 • NTP Enumeration
 • SMTP and DNS Enumeration
 • Other Enumeration Techniques
 • Enumeration Countermeasures
 • Enumeration Pen Testing

Module 5: Vulnerability Analysis

 • Vulnerability Assessment Concepts
 • Vulnerability Assessment Solutions
 • Vulnerability Scoring Systems
 • Vulnerability Assessment Tools
 • Vulnerability Assessment Reports

Module 6: System Hacking

 • System Hacking Concepts
 • Cracking Passwords
 • Escalating Privileges
 • Executing Applications
 • Hiding Files
 • Covering Tracks
 • Penetration Testing

Module 7: Malware Threats

 • Malware Concepts
 • Trojan Concepts
 • Virus and Worm Concepts
 • Malware Analysis
 • Countermeasures
 • Anti-Malware Software
 • Malware Penetration Testing

Module 8: Sniffing

 • Sniffing Concepts
 • Sniffing Technique: MAC Attacks
 • Sniffing Technique: DHCP Attacks
 • Sniffing Technique: ARP Poisoning
 • Sniffing Technique: Spoofing Attacks
 • Sniffing Technique: DNS Poisoning
 • Sniffing Tools
 • Countermeasures
 • Sniffing Detection Techniques
 • Sniffing Pen Testing

Module 9: Social Engineering

 • Social Engineering Concepts
 • Social Engineering Techniques
 • Insider Threats
 • Impersonation on Social Networking Sites
 • Identity Theft
 • Countermeasures
 • Social Engineering Pen Testing

Module 10: Denial-of-Service

 • DoS/DDoS Concepts
 • DoS/DDoS Attack Techniques
 • Botnets
 • DDoS Case Study
 • DoS/DDoS Attack Tools
 • Countermeasures
 • DoS/DDoS Protection Tools
 • DoS/DDoS Penetration Testing

Module 11: Session Hijacking

 • Session Hijacking Concepts
 • Application Level Session Hijacking
 • Network Level Session Hijacking
 • Session Hijacking Tools
 • Countermeasures
 • Penetration Testing

Module 12: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots

 • IDS, Firewall and Honeypot Concepts
 • IDS, Firewall and Honeypot Solutions
 • Evading IDS
 • Evading Firewalls
 • IDS/Firewall Evading Tools
 • Detecting Honeypots
 • IDS/Firewall Evasion Countermeasures
 • Penetration Testing

Module 13: Hacking Web Servers

 • Web Server Concepts
 • Web Server Attacks
 • Web Server Attack Methodology
 • Web Server Attack Tools
 • Countermeasures
 • Patch Management
 • Web Server Security Tools
 • Web Server Pen Testing

Module 14: Hacking Web Applications

 • Web App Concepts
 • Web App Threats
 • Hacking Methodology
 • Web App Hacking Tools
 • Countermeasures
 • Web App Security Testing Tools
 • Web App Pen Testing

Module 15: SQL Injection

 • SQL Injection Concepts
 • Types of SQL Injection
 • SQL Injection Methodology
 • SQL Injection Tools
 • Evasion Techniques
 • Countermeasures

Module 16: Hacking Wireless Networks

 • Wireless Concepts
 • Wireless Encryption
 • Wireless Threats
 • Wireless Hacking Methodology
 • Wireless Hacking Tools
 • Bluetooth Hacking
 • Countermeasures
 • Wireless Security Tools
 • Wireless Pen Testing

Module 17: Hacking Mobile Platforms

 • Mobile Platform Attack Vectors
 • Hacking Android OS
 • Hacking iOS
 • Mobile Spyware
 • Mobile Device Management
 • Mobile Security Guidelines and Tools
 • Mobile Pen Testing

Module 18: IoT Hacking

 • IoT Concepts
 • IoT Attacks
 • IoT Hacking Methodology
 • IoT Hacking Tools
 • Countermeasures
 • IoT Pen Testing

Module 19: Cloud Computing

 • Cloud Computing Concepts
 • Cloud Computing Threats
 • Cloud Computing Attacks
 • Cloud Security
 • Cloud Security Tools
 • Cloud Penetration Testing

Module 20: Cryptography

 • Cryptography Concepts
 • Encryption Algorithms
 • Cryptography Tools
 • Public Key Infrastructure (PKI)
 • Email Encryption
 • Disk Encryption
 • Cryptanalysis
 • Countermeasures
Benefiti: 
 • Video snimak predavanja u periodu od 365 dana posle kraja obuke
 • Pristup laboratorijama putem Interneta 180 dana od kraja obuke

 • Materijal u elektronskom obliku
 • Vaučer za polaganje ispita

 • Jednogodišnja pretplata na CodeRed platformu koja sadrži hiljade video snimaka iz domena informatičke bezbednosti
 • Test pitanja za pripremu ispita
 • Zvaničan EC-Council sertifikat odslušanog kursa

 • BONUS za dve ili više prijava: Jedan besplatan STORM uređaj koji sadrži sve vaše hacking alatke na jednom mestu!

The STORM - an ethical hacking syste

Poželjno predznanje: 
 • Poznavanje rada klijent i server operativnih sistema (sistemi datoteka, dozvole, Windows bezbednost, Linux, itd.).
 • Osnovna znanja o mrežnim protokolima, na primer TCP/IP.
 • Opšti pojmovi uloga servera i usluga prisutnih na mreži.