Informatička bezbednost

Obuke u kategoriji Informatička bezbednost su namenjene za sticanje praktičnog znanja o upotrebi tehnologija koje su korisne u  zaštiti protiv kompjuterskih napada.