logo

Microsoft Certified: Azure Administrator Associate (AZ104)

This course is a preparation for the Microsoft Azure Administrator exam to help participants achieve the Microsoft Certified: Azure Administrator Associate certification.

Pohađajte naše zvanične Microsoft obuke u Beogradu, putem virtuelne učionice (online, uživo) ili u vašim prostorijama (on-site).

Specijalni popusti se odobravaju prilikom prijave više učesnika koji istovremeno pohađaju obuku iz vaše kompanije, državni i neprofitni sektor, itd. Kontaktirajte nas da biste saznali više.

Termini obuke

Beograd
Planirani datumPlanirani datum
17.10.2022
650€
 
Srpski
Novi Sad
Planirani datumPlanirani datum
17.10.2022
650€
 
Srpski
Virtuelna učionica
Planirani datumPlanirani datum
17.10.2022
580€
 
Srpski
580€
Trajanje obuke: 
4 dana / 28 sati

Privatni trening

On-site / Online
Minimalan broj polaznika: 4
4 dana / 28 sati
Cena na zahtev
srpski ili engleski
Plan obuke: 

Module 1: Identity

In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory, and implement users and groups.

 • Azure Active Directory
 • Users and Groups

Module 2: Governance and Compliance

In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and using Role-Based Access Control.

 • Subscriptions and Accounts
 • Azure Policy
 • Role-based Access Control (RBAC)

Module 3: Azure Administration

In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Resource Manager Templates. This module includes:

 • Azure Resource Manager
 • Azure Administrator Tools
 • ARM Templates

Module 4: Virtual Networking

In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, network security groups, Azure Firewall, and Azure DNS.

 • Virtual Networks
 • Network Security groups
 • Azure Firewall
 • Azure DNS

Module 5: Intersite Connectivity

In this module, you will learn about intersite connectivity features including VNet Peering, Virtual Network Gateways, and Site-to-Site Connections.

 • VNet Peering
 • VPN Gateway Connections
 • ExpressRoute and Virtual WAN

Module 6: Network Traffic Management

In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing and service endpoints, Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Traffic Manager.

 • Network Routing and Endpoints
 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway

Module 7: Azure Storage

In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files and File Sync, storage security, and storage tools.

 • Storage Accounts
 • Blob Storage
 • Storage Security
 • Azure Files and File Sync
 • Managing Storage

Module 8: Azure Virtual Machines

In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions.

 • Virtual Machine Planning
 • Creating Virtual Machines
 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Extensions

Module 9: Serverless Computing

In this module, you will learn administer serverless computing features like Azure App Service, Azure Container Instances, and Kubernetes.

 • Azure App Service Plans
 • Azure App Service
 • Container Services
 • Azure Kubernetes Service

Module 10: Data Protection

In this module, you will learn about backing up files and folders, and virtual machine backups.

 • File and Folder Backups
 • Virtual Machine Backups

Module 11: Monitoring

In this module, you will learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, and log analytics.

 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher
Benefiti: 
 • Video snimak predavanja u periodu od 180 dana posle kraja obuke
 • Pristup laboratorijama putem Interneta 180 dana od kraja obuke
 • Vaučer za polaganje ispita
 • Materijal u elektronskom obliku
 • Zvaničan Microsoft sertifikat o pohađanju kursa
Poželjno predznanje: 
 • Understanding of on-premises virtualization technologies, including: VMs, virtual networking, and virtual hard disks.

 • Understanding of network configuration, including TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), firewalls, and encryption technologies.

 • Understanding of Active Directory concepts, including users, groups, and role-based access control.

 • Understanding of resilience and disaster recovery, including backup and restore operations.

O sertifikaciji: 

Ispit:

 • Priprema za Microsoft Certified: Azure Administrator Associate sertifikaciju
 • Šifra ispita: AZ-104
 • Cena: 0$ (uključeno u vašu obuku)
 • Struktura ispita
  • Manage Azure identities and governance (15-20%)
  • Implement and manage storage (15-20%)
  • Deploy and manage Azure compute resources (20-25%)
  • Configure and manage virtual networking (25-30%)
  • Monitor and back up Azure resources (10-15%)
 • Svi detalji... 

Kontaktirajte nas za više informacija o ceni:

Eccentrix
Office: +381 11 71 38 192
Mobile: +381 69 3138 100
E-mail: Ivana.Velickovic@eccentrix.rs

Milutina Milankovića 9đ,
11070 Novi Beograd
www.eccentrix.rs

Eccentrix
Office: +381 11 71 38 192
Mobile: +381 65 2390 001
E-mail: Jelena.Der@eccentrix.rs

Milutina Milankovića 9đ,
11070 Novi Beograd
www.eccentrix.rs