Microsoft 365

Eccentrix je Microsoft Silver Learning Partner koji koristi zvaničan materijal za predavanje Microsoft 365 kurseva u učionicama u Beogradu, putem virtuelne učionice (uživo na Internetu) ili u vašim prostorijama.