Access

Prijavite članove svog tima za naše Microsoft Access obuke i steknite znanja od osnovne do napredne upotrebe najpopularnijeg programa za produktivnost obrade podataka. Pohađajte obuke u našim učionicama u Beogradu, putem virtuelne učionice (uživo na Internetu) ili u vašim prostorijama.

1 dan / 7 sati
 
Cena na zahtev
1 dan / 7 sati
 
Cena na zahtev
1 dan / 7 sati
 
Cena na zahtev