Excel

Prijavite članove svog tima za naše Microsoft Excel obuke i steknite znanja od osnovne do napredne upotrebe najpopularnijeg programa za produktivnost tabela. Pohađajte obuke u našim učionicama u Beogradu, putem virtuelne učionice (uživo na Internetu) ili u vašim prostorijama.