Outlook

Prijavite članove svog tima za naše Microsoft Outlook obuke i steknite znanja od osnovne do napredne upotrebe najpopularnijeg programa za e-mail produktivnost. Pohađajte obuke u našim učionicama u Beogradu, putem virtuelne učionice (uživo na Internetu) ili u vašim prostorijama.