Word

Prijavite članove svog tima za naše Microsoft Word obuke i steknite znanja od osnovne do napredne upotrebe najpopularnijeg programa za produktivnu obradu teksta. Pohađajte obuke u našim učionicama u Beogradu, putem virtuelne učionice (uživo na Internetu) ili u vašim prostorijama.