logo

Microsoft Office 2016 – Level 1 (MB5811)

Ovaj paket kurseva Microsoft Office 2016 obuhvata osnovnu upotrebu proizvoda Microsoft Office 2016, kao što su Excel, PowerPoint, Word i Outlook. Pružiće vam znanje o ključnim temama za početnike koji su zainteresovani da dalje nauče paket alata Microsoft Office 2016.

Pohađajte naše Microsoft obuke u Beogradu, putem virtuelne učionice (online, uživo) ili u vašim prostorijama (on-site).

Specijalni popusti se odobravaju prilikom prijave više učesnika koji istovremeno pohađaju obuku iz vaše kompanije, državni i neprofitni sektor, itd. Kontaktirajte nas da biste saznali više.

Termini obuke

Trajanje obuke: 
4 dana / 28 sati

Privatni trening

On-site / Online
Minimalan broj polaznika: 3
4 dana / 28 sati
Cena na zahtev
srpski ili engleski
Plan obuke: 

Module 1: Getting Started with Microsoft Office Excel 2016

 • Navigate the Excel User Interface
 • Use Excel Commands
 • Create and Save a Basic Workbook
 • Enter Cell Data
 • Use Excel Help

Module 2: Performing Calculations

 • Create Worksheet Formulas
 • Insert Functions
 • Reuse Formulas and Functions

Module 3: Modifying a Worksheet

 • Insert, Delete, and Adjust Cells, Columns, and Rows
 • Search for and Replace Data
 • Use Proofing and Research Tools

Module 4: Formatting a Worksheet

 • Apply Text Formats
 • Apply Number Formats
 • Align Cell Contents
 • Apply Styles and Themes
 • Apply Basic Conditional Formatting
 • Create and Use Templates

Module 5: Printing Workbooks

 • Preview and Print a Workbook
 • Set Up the Page Layout
 • Configure Headers and Footers

Module 6: Managing Workbooks

 • Manage Worksheets
 • Manage Workbook and Worksheet Views
 • Manage Workbook Properties

Module 7: Getting Started with PowerPoint

 • Navigate the PowerPoint Environment
 • View and Navigate a Presentation
 • Create and Save a PowerPoint Presentation
 • Use PowerPoint Help

Module 8: Developing a PowerPoint Presentation

 • Select a Presentation Type
 • Edit Text
 • Build a Presentation

Module 9: Performing Advanced Text Editing Operations

 • Format Characters
 • Format Paragraphs
 • Format Text Boxes

Module 10: Adding Graphical Elements to Your Presentation

 • Insert Images
 • Insert Shapes

Module 11: Modifying Objects in Your Presentation

 • Edit Objects
 • Format Objects
 • Group Objects
 • Arrange Objects
 • Animate Objects

Module 12: Adding Tables to Your Presentation

 • Create a Table
 • Format a Table
 • Insert a Table from Other Microsoft Office Applications

Module 13: Adding Charts to Your Presentation

 • Create a Chart
 • Format a Chart
 • Insert a Chart from Microsoft Excel

Module 14: Preparing to Deliver Your Presentation

 • Review Your Presentation
 • Apply Transitions
 • Print Your Presentation
 • Deliver Your Presentation

Module 15: Getting Started with Word

 • Navigate in Microsoft Word
 • Create and Save Word Documents
 • Manage Your Workspace
 • Edit Documents
 • Preview and Print Documents
 • Customize the Word Environment

Module 16: Formatting Text and Paragraphs

 • Apply Character Formatting
 • Control Paragraph Layout
 • Align Text Using Tabs
 • Display Text in Bulleted or Numbered Lists
 • Apply Borders and Shading

Module 17: Working More Efficiently

 • Make Repetitive Edits
 • Apply Repetitive Formatting
 • Use Styles to Streamline Repetitive Formatting Tasks

Module 18: Managing Lists

 • Sort a List
 • Format a List

Module 19: Adding Tables

 • Insert a Table
 • Modify a Table
 • Format a Table
 • Convert Text to a Table

Module 20: Inserting Graphic Objects

 • Insert Symbols and Special Characters
 • Add Images to a Document

Module 21: Controlling Page Appearance

 • Apply a Page Border and Color
 • Add Headers and Footers
 • Control Page Layout
 • Add a Watermark

Module 22: Preparing to Publish a Document

 • Check Spelling, Grammar, and Readability
 • Use Research Tools
 • Check Accessibility
 • Save a Document to Other Formats

Module 23: Getting Started with Outlook 2016

 • Navigate the Outlook Interface
 • Work with Messages
 • Access Outlook Help

Module 24: Formatting Messages

 • Add Message Recipients
 • Check Spelling and Grammar
 • Format Message Content

Module 25: Working with Attachments and Illustrations

 • Attach Files and Items
 • Add Illustrations to Messages
 • Manage Automatic Message Content

Module 26: Customizing Message Options

 • Customize Reading Options
 • Track Messages
 • Recall and Resend Messages

Module 27: Organizing Messages

 • Mark Messages
 • Organize Messages Using Folders

Module 28: Managing Your Contacts

 • Create and Edit Contacts
 • View and Print Contacts

Module 29: Working with the Calendar

 • View the Calendar
 • Create Appointments
 • Schedule Meetings
 • Print the Calendar

Module 30: Working with Tasks and Notes

 • Create Tasks
 • Create Notes
Benefiti: 
 • Video snimak predavanja u periodu od 180 dana od kraja obuke
 • Materijal u elektronskom obliku
 • Sertifikat o pohađanju kursa

Kontaktirajte nas za više informacija o ceni:

Eccentrix
Office: +381 11 71 38 192
Mobile: +381 65 31 38 195
E-mail: Jelena.Mijanovic@eccentrix.rs

Milutina Milankovića 9đ,
11070 Novi Beograd
www.eccentrix.rs

Eccentrix
Office: +381 11 71 38 192
Mobile: +381 65 31 38 197
E-mail: Boris.Gigovic@eccentrix.rs

Milutina Milankovića 9đ,
11070 Novi Beograd
www.eccentrix.rs