Sertifikacija

Pohađajte naše zvanične Microsoft obuke koje vas ujedno pripremaju za polaganje i sticanje prestižnih Microsoft sertfikacija u Beogradu, uživo putem Interneta (online) ili u prostorijama vaše kompanije. Prijavite se i ostvarite značajnu uštedu na navedene obuke koje su deo paketa pripreme za Microsoft sertifikacije.

3 nedelje / 105 sati
1785€
1525€
4 nedelje / 140 sati
1995€
2 nedelje / 56 sati
825€
2 nedelje / 42 sata
625€
3 nedelje / 105 sati
1525€
2 nedelje / 70 sati
1125€
3 nedelje / 105 sati
1725€
3 nedelje / 105 sati
1425€