Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate (AI100)

This course is a preparation for the Designing and Implementing an Azure AI Solution exam to help participants achieve the Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate certification.

Pohađajte naše zvanične Microsoft obuke u Beogradu, putem virtuelne učionice (online, uživo) ili u vašim prostorijama (on-site).

Specijalni popusti se odobravaju prilikom prijave više učesnika koji istovremeno pohađaju obuku iz vaše kompanije, državni i neprofitni sektor, itd. Kontaktirajte nas da biste saznali više.

Termini obuke

Beograd
Planirani datumPlanirani datum
Datum na upit
500€
 
Srpski
Novi Sad
Planirani datumPlanirani datum
Datum na upit
500€
 
Srpski
Virtuelna učionica
Planirani datumPlanirani datum
Datum na upit
500€
 
Srpski
500€
Trajanje obuke: 
3 dana / 21 sat

Privatni trening

On-site / Online
Minimalan broj polaznika: 3
3 dana / 21 sat
Cena na zahtev
srpski ili engleski
Plan obuke: 

Module 1: Introducing Azure Cognitive Services
The student will learn about the available Cognitive Services on Microsoft Azure and their role in architecting AI solutions.

 • Overview of Azure Cognitive Services
 • Creating a Cognitive Service on the Azure Portal
 • Access and Test a Cognitive Service

Module 2: Creating Bots
The student will learn about the Microsoft Bot Framework and Bot Services.

 • Introducing the Bot Service
 • Creating a Basic Chat Bot
 • Testing with the Bot Emulator

Module 3: Enhancing Bots with QnA Maker
The student will learn about the QnA Maker and how to integrate Bots and QnA Maker to build up a useful knowledge base for user interactions.

 • Introducing QnA Maker
 • Implement a Knowledge Base with QnA Maker
 • Integrate QnA with a Bot

Module 4: Learn How to Create Language Understanding Functionality with LUIS
The student will learn about Language Understanding with Intents and Utterances (LUIS) and how to create intents and utterances to support a natural language processing solution.

 • Introducing Language Understanding
 • Create a new LUIS Service
 • Build LUIS

Module 5: Enhancing Your Bots with LUIS
The student will learn about integrating LUIS with a Bot to better understand the users’ intentions when interacting with the Bot.

 • Overview of language understanding for AI applications
 • Integrate LUIS and Bot to create an AI-based solution

Module 6: Integrate Cognitive Services with Bots and Agents
The student will learn about integrating Bots and Agents with Azure Cognitive Services for advanced features such as sentiment analysis, image and text analysis, and OCR and object detection.

 • Understand Cognitive Services for Bot Interactions
 • Perform Sentiment Analysis for your Bot with Text Analytics
 • Detect Language in a Bot with the Language Cognitive Services
 • Integrate Computer Vision with Bots
Benefiti: 
 • Video snimak predavanja u periodu od 365 dana posle kraja obuke

 • Pristup laboratorijama putem Interneta 180 dana od kraja obuke
 • Materijal u elektronskom obliku

 • Zvaničan Microsoft sertifikat o pohađanju kursa

Poželjno predznanje: 

Before attending this course, students must have:

 • Azure Fundamentals
 • Understanding of Azure storage technologies
 • C# Knowledge
O sertifikaciji: 

Ispit:

 • Priprema za Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate sertifikaciju
 • Šifra ispita: AI-100
 • Cena: 80 USD
 • Struktura ispita
  • Analyze solution requirements (25-30%)
  • Design AI solutions (40-45%)
  • Implement and monitor AI solutions (25-30%)
 • Svi detalji...