SharePoint

Eccentrix je Microsoft Silver Learning Partner koji koristi zvaničan materijal za predavanje SharePoint kurseva u učionicama u Beogradu, putem virtuelne učionice (uživo na Internetu) ili u vašim prostorijama.