SQL Server

Eccentrix je Microsoft Silver Learning Partner koji koristi zvaničan materijal za predavanje SQL Server kurseva u učionicama u Beogradu, putem virtuelne učionice (uživo na Internetu) ili u vašim prostorijama.

5 dana / 35 sati
 
Cena na zahtev
5 dana / 35 sati
 
Cena na zahtev
5 dana / 35 sati
 
Cena na zahtev
3 dana / 21 sat
 
Cena na zahtev
3 dana / 21 sat
 
Cena na zahtev
3 dana / 21 sat
 
Cena na zahtev
3 dana / 21 sat
 
Cena na zahtev
1 dan / 7 sati
 
Cena na zahtev
2 dana / 14 sati
 
Cena na zahtev
2 dana / 14 sati
 
Cena na zahtev