Developing SQL Data Models (MS20768)

The focus of this 3-day instructor-led course is on creating managed enterprise BI solutions. It describes how to implement both multidimensional and tabular data models and how to create cubes, dimensions, measures, and measure groups. This course helps you prepare for the Exam 70-768.

Pohađajte naše zvanične Microsoft obuke u Beogradu, putem virtuelne učionice (online, uživo) ili u vašim prostorijama (on-site).

Specijalni popusti se odobravaju prilikom prijave više učesnika koji istovremeno pohađaju obuku iz vaše kompanije, državni i neprofitni sektor, itd. Kontaktirajte nas da biste saznali više.

Termini obuke

Beograd
Grupa u formiranjuGrupa u formiranju
Datum na upit
450€
 
Srpski
Novi Sad
Grupa u formiranjuGrupa u formiranju
Datum na upit
450€
 
Srpski
Virtuelna učionica
Grupa u formiranjuGrupa u formiranju
Datum na upit
450€
 
Srpski
450€
Trajanje obuke: 
3 dana / 21 sat

Privatni trening

On-site / Online
Minimalan broj polaznika: 3
3 dana / 21 sat
Cena na zahtev
srpski ili engleski
Plan obuke: 

Module 1: Introduction to Business Intelligence and Data Modeling

This module introduces key BI concepts and the Microsoft BI product suite.

 • Introduction to Business Intelligence
 • The Microsoft business intelligence platform

Module 2: Creating Multidimensional Databases

This module describes how to create multidimensional databases using SQL Server Analysis Services.

 • Introduction to Multidimensional Analysis
 • Data Sources and Data Source Views
 • Cubes
 • Overview of Cube Security
 • Configure SSAS
 • Monitoring SSAS

Module 3: Working with Cubes and Dimensions

This module describes how to implement dimensions in a cube.

 • Configuring Dimensions
 • Defining Attribute Hierarchies
 • Implementing Sorting and Grouping Attributes
 • Slowly Changing Dimensions

Module 4: Working with Measures and Measure Groups

This module describes how to implement measures and measure groups in a cube.

 • Working with Measures
 • Working with Measure Groups

Module 5: Introduction to MDX

This module describes the MDX syntax and how to use MDX.

 • MDX fundamentals
 • Adding Calculations to a Cube
 • Using MDX to Query a Cube

Module 6: Customizing Cube Functionality

This module describes how to customize a cube.

 • Implementing Key Performance Indicators
 • Implementing Actions
 • Implementing Perspectives
 • Implementing Translations

Module 7: Implementing a Tabular Data Model by Using Analysis Services

This module describes how to implement a tabular data model in Power Pivot.

 • Introduction to Tabular Data Models
 • Creating a Tabular Data Model
 • Using an Analysis Services Tabular Data Model in an Enterprise BI Solution

Module 8: Introduction to Data Analysis Expression (DAX)

This module describes how to use DAX to create measures and calculated columns in a tabular data model.

 • DAX Fundamentals
 • Using DAX to Create Calculated Columns and Measures in a Tabular Data Model

Module 9: Performing Predictive Analysis with Data Mining

This module describes how to use data mining for predictive analysis.

 • Overview of Data Mining
 • Creating a Custom Data Mining Solution
 • Validating a Data Mining Model
 • Connecting to and Consuming a Data-Mining Model
 • Using the Data Mining add-in for Excel
Benefiti: 
 • Video snimak predavanja u periodu od 180 dana posle kraja obuke

 • Pristup laboratorijama putem Interneta 180 dana od kraja obuke
 • Materijal u elektronskom obliku

 • Zvaničan Microsoft sertifikat o pohađanju kursa

 • Mogućnost korišćenja Microsoft SA vaučera za plaćanje ove obuke
Poželjno predznanje: 

Before attending this course, students must have:

 • Experience of querying data using Transact-SQL

Kontaktirajte nas za više informacija o ceni:

Eccentrix
Office: +381 11 71 38 192
Mobile: +381 65 31 38 195
E-mail: Jelena.Mijanovic@eccentrix.rs

Milutina MIlankovića 9đ,
11070 Novi Beograd
www.eccentrix.rs

Eccentrix
Office: +381 11 71 38 192
Mobile: +381 65 31 38 197
E-mail: Boris.Gigovic@eccentrix.rs

Milutina MIlankovića 9đ,
11070 Novi Beograd
www.eccentrix.rs