Windows Server

Eccentrix je Microsoft Silver Learning Partner koji koristi zvaničan materijal za predavanje Windows Server kurseva u učionicama u Beogradu, putem virtuelne učionice (uživo na Internetu) ili u vašim prostorijama.