Mobile

U ovoj kategoriji su obuke poznatih platformi operativnih sistema koji funkcionišu na mobilnim uređajima.

1
3 dana / 30 časova
375€
335€
2 dana / 20 časova
200€
2 dana / 20 časova
200€
5 dana / 50 časova
495€