Project Management

Project management pruža znanja za bolje upravljanja procesima sa naglaskom na ciljeve, resurse i raspored određenog projekta.

1 dan / 10 časova
160€
2 dana / 20 časova
310€
2 dana / 10 časova
310€
3 dana / 30 časova
445€

Pages