Project Management

Project management pruža znanja za bolje upravljanja procesima sa naglaskom na ciljeve, resurse i raspored određenog projekta.

2 dana / 14 sati
310€
2 dana / 14 sati
310€

Pages