Project Management

Project management pruža znanja za bolje upravljanja procesima sa naglaskom na ciljeve, resurse i raspored određenog projekta.