Menadžment tim

Radimo u društvu energičnih profesionalaca koji su uvek spremni za nove izazove. Iskusan i kvalifikovan tim vam je na raspolaganju da ispuni vaše korporativne potrebe za obukama. Naš tim je naša najveća vrednost.

Irena Gigović

Generalni direktor

Irena vodi računa o našem timu i uspešno upravlja kompanijom, već dugi niz godina. Uključena je u donošenje ključnih odluka od kojih zavisi i sam uspeh Eccentrix-a. Svojim najvećim uspehom smatra zadovoljstvo tima kao i sjajnu atmosferu koja ispunjava kompaniju.

Boris Gigović

Izvršni direktor

Boris je odgovoran za nadgledanje naših svakodnevnih aktivnosti. Njegova vizija podstakla je Eccentrix da implementira mnoga poboljšanja koja prate i performanse na nivou organizacije, kao i iz ugla tehničkih resursa potrebnih za realizaciju našeg primarnog posla. Takođe je i ekspert za Informatičku bezbednost i naš predavač za mnoge kurseve.

Jelena Mijanović

Marketing and Sales Development

Jelena je usmerena na akciju i budućnost. Njena energičnost i komunikativnost sa saradnicima se prepoznaje i temelj je izgradnje čvrstih dugoročnih veza sa klijentima. Uključena je u donošenje ključnih odluka kada su u pitanju strategije za marketing i poslovanje.