Načini predavanja

Za uspešno pohađanje vaše obuke, obezbedili smo učionice u trening centru, ali vam nudimo i mogućnost da se priključite kursu sa udaljene lokacije. Takođe, možete slušati svoj kurs kada vi to želite uz pomoć on-demand snimljenih obuka ili pohađati kurs u vašim prostorijama sa našom mobilnom opremom.

Virtuelna učionica

Virtuelna učionica je inovativni model za vođenje online treninga, sa praktično bilo koje lokacije sa Internet konekcijom. Kurs se realizuje u realnom vremenu.

Model virtuelne učionice eliminiše potrebu da putujete da biste prisustvovali predavanjima, a efikasni alati prezentovanja čine da vaše iskustvo tokom obuke bude identično kao i u tradicionalnoj učionici. Već dugi niz godina se ovom metodom obuke  postižu značajna ušteda  vremena i novca.

Svaki učesnik dobija podatke i informacije o priključenju predavanju, na kojem se uspostavlja komunikacija uživo sa trenerom i drugim učesnicima. U programu za praćenje obuke se nalazi prezentacija i interaktivne alatke, što omogućava učesnicima da na ovaj način lako prate predavanje. Audio-vizuelna komunikacija, čini ovaj metod efikasnim i pogodnim za vođenje kurseva preko Interneta.

Svaki virtuelni kurs se snima – video materijal celog kursa vam je dostupan do godinu dana nakon završetka vaše obuke.

Nudimo vam priliku da prisustvujete jednom od naših online kurseva kako biste se upoznali sa okruženjem.

U učionici

Obuke možete pratiti  u prijatnoj atmosferi našeg trening centra u Beogradu. Uživajte u bežičnom internetu, prostoriji za odmor i mnogo toga još.

Računari koji se nalaze u našoj učionici pružaju vam sve alate za pristup materijalu kursa, kao i za vaše laboratorije (primenljivo za većinu tehničkih kurseva). 

Kontaktirajte nas - biće nam zadovoljstvo da vas upoznamo sa našom lokacijom.

On-site obuka

Pratite obuke u vašim kancelarijama. Ovaj način predavanja vam omogućava da obuku prilagodite dinamici vaše kompanije.

Eccentrix ima tehničke kapacitete za izvođenje obuka u vašim prostorijama. Personalizovani model treninga može vam takođe garantovati prednosti u vidu fleksibilnijih sati i mogućnost kombinovanja prisustva zaposlenih iz vaših kancelarija, kao i onih koji žele da pohađaju obuku na daljinu (virtuelno), a svi su prisutni istovremeno.

Kontaktirajte nas i saznajte više o mogućnostima za obuku u svojim kancelarijama ili prilagođenim kursevima za potrebe vaše organizacije.

On-demand

On-demand trening omogućava praćenje obuke kroz prezentaciju koja je dostupna u video formatu. Pretraga sadržaja je jednostavna, a kurs se može slušati po istom redosledu tema kao u učionici ili virtuelnim putem.

Nakon kupovine kursa, obezbeđen je period do 180 dana koji vam omogućava da pratite materijale i laboratorije. Podrška predavača je omogućena od početka kursa. Svi materijali za obuku, kao što su udžbenici i laboratorije (po potrebi) su obezbeđeni. Kontaktirajte nas kako biste saznali više.