Mnogobrojne kompanije su nam poverile brigu o svom stručnom usavršavanju

Načini predavanja

Virtuelna učionica

Virtuelna učionica je inovativni model za vođenje online treninga, sa praktično bilo koje lokacije sa Internet konekcijom. Kurs se realizuje u realnom vremenu.

U učionici

Obuke možete pratiti u prijatnoj atmosferi našeg trening centra u Beogradu. Uživajte u bežičnom internetu, prostoriji za odmor i mnogo toga još.

On-site obuka

Pratite obuke u vašim kancelarijama. Ovaj način predavanja vam omogućava da obuku prilagodite dinamici vaše kompanije.

On-Demand kursevi

On-demand trening omogućava praćenje obuke kroz prezentaciju koja je dostupna u video formatu. Pretraga sadržaja je jednostavna, a kurs se može slušati po istom redosledu tema kao u učionici ili virtuelnim putem.