On-Demand kursevi

On-demand trening omogućava praćenje obuke kroz prezentaciju koja je dostupna u video formatu. Pretraga sadržaja je jednostavna, a kurs se može slušati po istom redosledu tema kao u učionici ili virtuelnim putem.

Nakon kupovine kursa, obezbeđen je period do 180 dana koji vam omogućava da pratite materijale i laboratorije. Podrška predavača je omogućena od početka kursa. Svi materijali za obuku, kao što su udžbenici i laboratorije (po potrebi) su obezbeđeni.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA!