On-Demand kursevi

On-demand trening omogućava praćenje obuke sopstvenim tempom i van Internet konekcije. Na ovaj način dostupna je prezentacija obuke u video formatu sa integrisanom pretragom sadržaja.

Nakon kupovine kursa, obezbeđen je period od 180 dana koji vam omogućava da pratite obuke u željenom vremenu i tempom koji želite. Podrška predavača je omogućena od početka kursa. Svi materijali za obuku, kao što su udžbenici i laboratorije (po potrebi) su obezbeđeni - Kontaktirajte nas kako biste saznali više.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA!