On-site obuka

Pratite obuke u vašim kancelarijama. Ovaj način predavanja vam omogućava da obuku prilagodite dinamici vaše kompanije.

Eccentrix ima tehničke kapacitete za izvođenje obuka u vašim prostorijama. Personalizovani model treninga može vam takođe garantovati prednosti kao što su fleksibilniji sati i mogućnost kombinovanja prisustva zaposlenih iz vaših kancelarija, kao i onih koji žele da pohađaju obuku na daljinu (virtuelno), a svi su prisutni istovremeno.

 

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA!