On-site obuka

Obuka u vašim kancelarijama je način realizacija kursa za grupu ljudi sa istim ciljevima. Ovakav način obuke može se prilagoditi potpuno dinamici vaše kompanije i realizuje se direktno u vašim kancelarijama.

Eccentrix ima tehničke kapacitete za izvođenje obuka u vašim prostorijama. Personalizovani model treninga može vam takođe garantovati prednosti u vidu fleksibilnijih sati i mogućnost kombinovanja prisustva zaposlenih iz vaših kancelarija, kao i onih koji žele da pohađaju obuku na daljinu (virtuelno), a svi su prisutni istovremeno.

Saznajte više o mogućnostima za obuku u svojim kancelarijama i/ili prilagođenim kursevima za potrebe vaše organizacije.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA!