Podaci kompanije

Ime kompanijePrivredno društvo za proizvodnju trgovinu i usluge
ECCENTRIX doo Beograd - Novi Beograd
Skraćeni naziv firmeECCENTRIX doo Beograd
AdresaMilutina Milankovića 9đ, 11070 Novi Beograd
Pravni oblikDruštvo sa ograničenom odgovornošću
Matični broj20942355
PIB108157430
Telefon+381 11 71 38 192
E-mailoffice@eccentrix.rs
Websajtwww.eccentrix.rs
DelatnostŠifra delatnosti - 6202
Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
Tekući račun za plaćanje u zemlji160-0000000392741-15 (Banca Intesa)
Tekući računi za ino plaćanjeIBAN: RS35160005380003638762
SWIFT BIC Code: DBDBRSBG
Bank number: 00-538-0003-6387
Bank name and address: Banca Intesa ad Beograd
Milentija Popovića 7b, 11070 Beograd