Prijavite se na obuku

Izabrani kurs: Microsoft 365 Fundamentals (MS-900T01)

Lokacija: Virtuelna učionica

Datum: Treba da se utvrdi

Jezik: srpski

Vaši podaci
Molimo koristite Vašu korporativnu ili profesionalnu e-mail adresu.
Podaci o fakturisanju
Dodatne informacije
Informacije o polaznicima