Prijavite se na obuku

Izabrani kurs: Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate (DP200-201)

Lokacija: Beograd

Datum: Treba da se utvrdi

Jezik: srpski

Vaši podaci
Molimo koristite Vašu korporativnu ili profesionalnu e-mail adresu.
Podaci o fakturisanju
Dodatne informacije
Informacije o polaznicima