Prijavite se za privatni trening

Izabrani kurs: Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900T01)

Lokacija: On-site / Online

Minimalan broj polaznika iz vaše kompanije za održavanje ove obuke: 5

Trajanje obuke: 2 dana / 14 sati

Jezik: srpski ili engleski

Vaši podaci
Molimo koristite Vašu korporativnu ili profesionalnu e-mail adresu.
Podaci o fakturisanju
Dodatne informacije