Prijavite se za privatni trening

Izabrani kurs: Cybersecurity For End-users (CS8525)

Lokacija: On-site / Online

Minimalan broj polaznika iz vaše kompanije za održavanje ove obuke: 10

Trajanje obuke: 2 sata

Jezik: srpski ili engleski

Vaši podaci
Molimo koristite Vašu korporativnu ili profesionalnu e-mail adresu.
Podaci o fakturisanju
Dodatne informacije