Prijavite se za privatni trening

Izabrani kurs: Microsoft Certified: Power Platform Functional Consultant Associate (PL200)

Lokacija: On-site / Online

Minimalan broj polaznika iz vaše kompanije za održavanje ove obuke: 3

Trajanje obuke: 5 dana / 35 sati

Jezik: srpski ili engleski

Benefiti:

  • Video snimak predavanja u periodu od 180 dana posle kraja obuke
  • Pristup laboratorijama putem Interneta 180 dana od kraja obuke
  • Materijal u elektronskom obliku
  • Zvaničan Microsoft sertifikat o pohađanju kursa
  • Mogućnost korišćenja Microsoft SA vaučera za plaćanje ove obuke
Vaši podaci
Molimo koristite Vašu korporativnu ili profesionalnu e-mail adresu.
Podaci o fakturisanju
Dodatne informacije
Koristim Microsoft promotivni kod ili vaučer za obuku (ako je primenljivo).