Upravljački tim

Mi radimo u društvu kreativnih, energičnih stručnjaka koji su uvek spremni da prihvate nove izazove. Naš tim je naša najveća vrednost.

Irena Gigović

Generalni direktor

Irena vodi računa o našem timu i uspešno upravlja kompanijom, već dugi niz godina. Uključena je u donošenje ključnih odluka od kojih zavisi i sam uspeh Eccentrix-a. Svojim najvećim uspehom smatra zadovoljstvo tima kao i sjajnu atmosferu koja ispunjava kompaniju.

Boris Gigović

Konsultant

Boris je tehnički savetnik, angažovan za rad na unapređenju naših usluga. On je ekspert za bezednost i infrastrukturu, s obzirom da poseduje preko 30 sertifikacija u tim oblastima i da ima iskustvo u radu na značajnim projektima u našoj zemlji i inostranstvu.

Bojana Glogovac

Marketing and sales coordinator

Bojana je zaljubljenik u marketing koji motivaciju za svakodnevne poslovne izazove pronalazi vodeći se izrekom:

„Pronađi posao koji voliš i nećeš morati raditi ni jedan dan svog života“.