Virtual Instructor-Led Training (VILT)

Šta predstavlja VILT?

Obuka koja se vodi daljinskim putem (Virtual Instructor-Led Training) je inovativni model držanja kurseva za učesnike koji žele da prate obuku putem interneta, sa praktično bilo koje lokacije. Sve što je potrebno da imate je:

  • Pristojnu konekciju
  • Zvučnik i mikrofon (ukoliko koristite kompjuter da se priključite obuci)
  • Instalirane neophodne dodatke (add-on)
  • Novije verzije poznatih Web pregledača (IE, Firefox...)

Kako funkcioniše?

Obično se koriste dva modela:

VILT: Tradicionalni model koji podrazumeva samo virtuelne učesnike. U ovom modelu, predavač kreira sesiju i online učesnici se povezuju na okruženje.

VILT+: Povezuje virtuelno okruženje sa fizičkom lokacijom - učionicom.  Ovde su virtuelni učesnici u mogućnosti da komuniciraju sa učesnicima koji prate obuku iz našeg trening centra, kao i predavačem, upotrebom VoIP uređaja.

U oba modela, svakom učesniku se dodeljuje jedinstvena identifikacija i lozinka za online pristup portalu gde će se svi sresti. Po prijavljivanju, učesnici mogu da obavljaju veliki broj radnji, kao što su promene stanja statusa i učestvovanje u diskusijama.

Svi kursevi se snimaju i dostupni su polaznicima 365 dana.

Virtuelna učionica